Проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков Експерт по стоманени конструкции и стоманени мостове.

От 1966 до 2005 г. е преподавател в УАСГ, а от 2005 досега – преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър” по стоманени конструкции, стоманени мостове, комбинирани конструкции.

Проектант на “Аспарухов мост”, гр. Варна, 2 моста на магистрала Хемус, всички мостове по Софийското метро, тенхически контрол на новото летище София.