гр. Златарица, обл. Велико Търново

реконструкция / пристрояване / надстрояване

РЗП: 268 м²