Инж. Веселина Николова-Сидики е дипломиран магистър инженер с 19 годишен опит в проектирането на строителни конструкции. Завършва ПМГ “Васил Друмев”, профил математика в родния си град ВеликоТърново през 1990 г. с отличен успех и след това УАСГ – гр. София през 1997 г., специалност Строителство на сгради и съоръжения, с много добър успех.

Веднага след завършването си до 2014 г. работи в Проектантско бюро “НИКЕЛ”, гр. Велико Търново, където натрупва богат опит в проектирането на стоманобетонни, стоманени, дървени конструкции на жилищни, обществени и промишлени сгради. Има значителна практика в обследването, усилването и реконструкцията на съществуващи сгради и съоръжения.

Работи с Българските норми за проектиране и системата от Еврокодове, изчислителни и графични програми. Посещава курсове, семинари, национални и международни конференции, организирани от КИИП относно проектиране по системата Еврокодове, строителство в сеизмични райони, усилване и реконструкция на съществуващи сгради.

По-съществени проекти: Общественообслужващи и жилищни сгради с подземни паркинги за автомобили; Стоманено хале с кран 25 тона за производство на стоманобетонни изделия. Резервоари за съхранение на спирт-стоманена конструкция, Захарни заводи в град Горна Оряховица; Бетонов възел, град Велико търново; Високи мачти за мобилен оператор – стоманена конструкция; Множество конструктивни укрепвания и реконструкции.

Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Пълна проектантска правоспособност – секция КСС, Технически Контрол по Част Конструктивна.