Еднофамилна триетажна къща

гр. Дряново, обл. Габрово
реконструкция / пристрояване / надстрояване
РЗП: 247,5 м²


виж още

Еднофамилна едноетажна къща

с. Камбурово, обл. Търговище
РЗП: 120 м²


виж още

Еднофамилна едноетажна къща

с. Майско, обл. Велико Търново
РЗП: 200 м²


виж още

Еднофамилна двуетажна къща

гр. Златарица, обл. Велико Търново
реконструкция / пристрояване / надстрояване
РЗП: 268 м²


виж още

Еднофамилна двуетажна къща

с. Добри дял, обл. Велико Търново
РЗП: 260 м²


виж още

Производствен цех за бетонови изделия с бетонов възел

гр. Велико Търново
РЗП: 3013,52 м² – цех,
403,49 м² – бетонов възел


виж още

Цех за производство на стени за катерене

с. Първомайци, обл. Велико Търново
РЗП: 1500 м²


виж още

Базова станция

гр. Велико Търново


виж още

Жилищна сграда

гр. Антоново, обл. Търговище
РЗП: 281,07 м²


виж още

Жилищна сграда

гр. Велико Търново
РЗП: 573,74 м²


виж още

Конструктивно укрепване

c. Мерданя, обл. Велико Търново
РЗП: 442,38 м²


виж още

Жилищна сграда

гр. Велико Търново
РЗП: 1500 м²


виж още

Сграда със смесено предназначение

гр. Велико Търново
РЗП: 2506,25 м²


виж още

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново


Други проекти

  • Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по ул. „Стефан Стамболов“, гр. Велико Търново
  • Производствена сграда за отглеждане на култивирани гъби–печурки, с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш – РЗП: 988 м²
  • Пристройка, преустройство и промяна предназначение на съществуващи сгради в център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи, с. Мерданя, общ. Лясковец, обл. Велико Търново - РЗП: 2446,90 м²
  • Колективна жилищна сграда, ул. „Антим I“, гр. Варна - РЗП: 1024,07 м²
  • Болничен комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол – Конструктивно обследване, Конструктивно укрепване – РЗП: 22783 м²
  • Реконструкция и преустройство на аптека №4, кв. 240 (Стара болница), гр. Велико Търново – Конструктивно укрепване – РЗП: 573,98 м²
  • Гараж за противопожарен автомобил, гр. Велико Търново
  • Рекламни съоръжения – обемно светещо лого, Mall Велико Търново над южен и над северен вход
  • Констурктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш – РЗП: 3720 м²
  • Множество еднофамилни жилищни сгради.