Сграда със смесено предназначение, гр. Велико Търново – РЗП: 2506,25 м²

Проектна част: Конструктивна

Монолитна стоманобетонна скелетно-гредова конструкция, Н = 26 м, 8 етажа + сутерен с паркоместа, паркинг на междинно ниво.