Кои сме ние?

инж. Веселина Николова-Сидики

office@sidiki-structural.com
0877 879 763
062 604 554

Магистър строителен инженер – УАСГ, гр.София

Член на КИИП
(Камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

Пълна проектантска правоспособност:
Конструкции на сгради и съоръжения;
Технически контрол по част Конструктивна


виж още

инж. Фахим Сидики

office@sidiki-structural.com
0877 879 753
062 604 554

Магистър строителен инженер – ВСУ, гр.Варна

Член на КИИП
(Камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

Пълна проектантска правоспособност:
Конструкции на сгради и съоръжения


виж още

Нашите съветници

Проф. д-р инж. Петър Стайков

Варненски свободен университет

Стоманени конструкции
Комбинирани конструкции
Стоманени мостове


виж още

Доц. д-р инж. Тинко Бобев

Варненски свободен университет

Строителна статика
Динамика и устойчивост
Компютърно моделиране


виж още