Базова станция №5006,
Факултет по изобразителни изкуства към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Велико Търново

Проектна част: Конструктивна

Височина на мачтата: 12 м