ХАЛЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

Проектна част: Конструктивна

Стоманена конструкция 35 м / 30 м
Двуотворна рамка 2 × 17,5 м
междуосови разстояния – 6 м
височина 6 м


ХАЛЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ – НАВЕС 1

Проектна част: Конструктивна

Стоманена конструкция 24 м / 42 м
Двуотворна (едноотворна) рамка 2 × 12 м,
междуосови разстояния – 6 м
височина 9 м


ХАЛЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ – РАБОТНО ПОМЕЩЕНИЕ

Проектна част: Конструктивна

Стоманена конструкция 36 м / 31,5 м
Двуотворна рамка 24 м и 12 м
междуосови разстояния – 6,30 м
височина 9 м